Zakazivanje

operater

U Domu zdravlja “Novi Beograd” pregledi se zakazuju u Službi opšte medicine, Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Službi za zdravstvenu zaštitu žena i Službi za Stomatološku zdravstvenu zaštitu na jedan od sledećih načina:

  1. Preko aplikacije “Moj doktor”
  2. Pozivom  Nacionalnog kol centra Ministarstva zdravlja na broj telefona 011/362-0000
  3. Telefonskim pozivom službe ili ličnim dolaskom u ambulantu u smeni kada izabrani lekar radi. Spisak izabranih lekara po službama sa telefonima za zakazivanje možete potražiti klikom na link  Izabrani lekari.

Preglede u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost, Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Službi za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku zakazuju izabrani lekari prilikom izdavanja uputa. Kontrolne preglede u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost i Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju zakazuju specijalisti koji su indikovali kontrolu.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku: Odrasli pacijenti se primaju od 06:30-08:30 časova. Trudnice se primaju od 09:00-09:30 časova, a deca od 07:00-09:00 časova. Trudnice mogu da dođu i u periodu prijema odraslih pacijenata.

Informacije o rasporedu rada lekara pacijenti mogu da dobiju preko telefonske centrale Doma zdravlja na brojeve telefona, 2222-100 u ogranku u Bulevaru maršala Tolbuhina 30,

2095-200 u ogranku u Nehrovoj 53 i na 2095-400 u ogranku u Omladinskih brigada 104.