Телефонско заказивање

operater

У Служби опште медицине, Служби за здравствену заштиту деце и омладине и Служби за здравствену заштиту жена пацијенти се примају истог дана, али постоји и могућност заказивања.

Служба опште медицине: Могу да се закажу систематски прегледи, превентивни прегледи, вакцинације, контролни прегледи, редовна месечна терапија и остало. Заказивање може да се врши лично или путем телефона. Телефонско заказивање се врши у смени изабраног доктора и то од 08:00-12:00 часова у преподневној смени и од 14:00-18:00 часова у поподневној смени. Консултативно-специјалистичке прегледе заказује изабрани лекар путем ИЗИС-а. Заказивање се врши на бројеве телефона који се налазе на списку Изабрани лекари , а информације о распореду рада лекара пацијенти могу да добију преко телефонске централе Дома здравља.

Служба за здравствену заштиту жена: Могу да се закажу превентивни гинеколошки прегледи. Заказивање може да се врши лично или путем телефона. Телефонско заказивање се врши у смени изабраног доктора и то од 08:00-12:00 часова у преподневној смени и од 14:00-18:00 часова у поподневној смени. Заказивање се врши на бројеве телефона

Служба за специјалистичко-консултативну делатност, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију и Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику: Прегледи у овим службама се заказују на основу упута изабраног доктора. Након завршеног прегледа изабраног доктора, уколико су добили упут за преглед у овим службама, пацијенти одмах могу да се јаве у наведене службе и закажу тражени преглед.

Служба за лабораторијску дијагностику: Одрасли пацијенти се примају од 06:30-08:30 часова. Труднице се примају од 09:00-09:30 часова, а деца од 07:00-09:00 часова. Труднице могу да дођу и у периоду пријема одраслих пацијената.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту: Прегледи се заказују на бројеве телефона

Информације о распореду рада лекара пацијенти могу да добију преко телефонске централе Дома здравља, 2222-100.