Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

image

Opšte informacije

Služba broji 108 zaposlenih. Nosioca posla ima 39 (29 su dr specijalisti), koji pružaju stomatološke usluge iz domena:

 • dečje i preventivne stomatologije
 • ortopedije vilica
 • bolesti zuba sa endodoncijom
 • parodontologije i oralne medicine
 • oralne hirurgije
 • stomatološke protetike
 • obavljanja dijagnostike, donošenje i sprovođenje plana terapije
 • kontrole postignutih rezultata

Služba raspolaže savremenim dental Ro aparatima u sva tri ogranka , kao i Ro aparatom ”Ortopantomografom” u Bulevar Maršala Tolbuhina 30. U okviru ustanove, postoji tehnička saradnja ginekološke i stomatološke Službe, u cilju prevencije i lečenja bolesti zuba i usta trudnica i porodilja. U Bulevar Maršala Tolbuhina 30, ordinacija br. 8 , opremljena je za prijem i pružanje stomatoloških usluga dece sa posebnim potrebama.

Stomatološke usluge pružaju se korisnicima usluga u ordinacijama lociranim u tri ogranka:

 • Bulevar Maršala Tolbuhina 30
 • Nehruovoj 53
 • Omladinskih brigada 104
 • Stomatološkim ambulantama: u devet osnovnih škola, dve gimnazije i dva obdaništa.

Stomatološke usluge pružaju se korisnicima usluga koji pripadaju:

 • OBAVEZNIM VIDOVIMA osiguranika, (81. 41. Zakona o zdravstvenom osiguranju, SI. Gl. R. Srbije br: 107/05) čije usluge finansira RZZO u celosti, ili, uz plaćanje participacije (SI. Gl. R. Srbije br. 82/09) kod: lečenja komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života, 50 din. po zubu nakon završenog lečenja; stomatoloških pregleda i lečenja u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, 20% od utvrđene cene usluge; stom. pregleda i lečenja zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega, 10% od utvrđene cene usluge; akrilatne totalne i suhtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života, 35% od utvrđene cene proteze.
 • OSTALIM VIDOVIMA osiguranika, čije usluge finansira korisnik po ”komercijalnom cenovniku”, istaknut na oglasnoj tabli šaltera Službe.

Zakazivanje termina - Bul. Maršala Tolbuhina 30

Ordinacija parodontologije i oralne medicine
011/2222-196
Ordinacija bolesti zuba sa endodoncijom
011/2222-195
Ordinacija stomatološke protetike
011/2222-197
Prijemno trijažna ordinacija sa oralnom hirurgijom
011/2222-119
Ordinacije za dečju i preventivnu stomatologiju
011/2222-181
Ordinacija ortopedije vilica
011/2222-156

Zakazivanje termina - Nehruova 53

Ordinacija parodontologije i oralne medicine
011/2095-358
Ordinacija bolesti zuba sa endodoncijom
011/2095-358
Ordinacija stomatološke protetike
011/2095-356
Prijemno trijažna ordinacija sa oralnom hirurgijom
011/2095-260
Ordinacije za dečju i preventivnu stomatologiju
011/2095-359
Ordinacija ortopedije vilica
011/2095-355

Stomatološke ambulante

Obdanište ”Srna” – Omladinskih brigada 106
011/6151-091
Obdanište ”Istok” – Jurija Gagarina 168
011/3177-611
”Mladost” – Gandijeva 99
OŠ “Laza Kostić” – Milentija Popovića 72
011/7130-575
OŠ “Milan Rakić” – Vojvođanska 62
011/2287-574
OŠ “Duško Radović” – Bul. Zorana Đinđića 112
011/2601-786
OŠ “Kneginja Milica” – Jurija Gagarina 78
OŠ “Branko Radičević” – Jurija Gagarina 125
OŠ “Radoje Domanović” – Bulevar umetnosti 31a
011/2130-165
OŠ “20. oktobar” – Omladinskih brigada 138
OŠ “Borislav Pekić” – Danila Lekića 27
011/3187-375
IX gimnazija – Goce Delčeva 41
011/2601-292
X gimnazija “Mihajlo Pupin” – Proleterske solidarnosti 52
011/3130-661