Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

rada

Struktura službe

Postoji 3 tima (tim je lekar specijalista medicine rada i 2 medicinske sestre-tehničara srednjeg ili višeg kadra).

Specijalistička služba u okviru timova:

 • 1 specijalista ORL
 • 1 specijalista neuropsihijatra
 • 1 specijalista oftalmologa
 • 2 psihologa
 • 1 socijalni radnik

Raspored rada službe je svakodnevni rad u prepodnevnoj smeni uz 2 radne subote u mesecu.
Radno vreme sa klijentima, radnim danom od 07:00-13:30 a subotom od 08:00-17:00

Naša funkcija je specifična zdravstvena zaštita radnika i to:

 • predhodni i periodični pregledi
 • ocena radne sposobnosti
 • pregledi za profesionalnu orjentaciju
 • rad ekspertizne grupe
 • sistematski i ciljani pregledi radnika
 • izdavanje lekarskih uverenja (radi zaposlenja svih zanimanja, rad na brodu, za odlazak na rad u inostranstvo, za dobijanje radne vize, za smeštaj u domove za ostarela lica, za sud, za bavljenje rekreativno sportom…)
 • izdavanje lekarskih uverenja za vozače svih kategorija
 • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoci na radnom mestu
 • učešće lekara u Aktu o proceni rizika na radnom mestu.