Служба за здравствену заштиту радника

rada

Структура службе

Постоји 3 тима (тим је лекар специјалиста медицине рада и 2 медицинске сестре-техничара средњег или вишег кадра).

Специјалистичка служба у оквиру тимова:

 • 1 специјалиста ОРЛ
 • 1 специјалиста неуропсихијатра
 • 1 специјалиста офталмолога
 • 2 психолога
 • 1 социјални радник

Распоред рада службе је свакодневни рад у преподневној смени уз 2 радне суботе у месецу.
Радно време са клијентима, радним даном од 07:00-13:30 а суботом од 08:00-17:00

Наша функција је специфична здравствена заштита радника и то:

 • предходни и периодични прегледи
 • оцена радне способности
 • прегледи за професионалну орјентацију
 • рад експертизне групе
 • систематски и циљани прегледи радника
 • издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, рад на броду, за одлазак на рад у иностранство, за добијање радне визе, за смештај у домове за остарела лица, за суд, за бављење рекреативно спортом…)
 • издавање лекарских уверења за возаче свих категорија
 • оспособљавање радника за пружање прве помоци на радном месту
 • учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту.