Објекти

Дом здравља „Нови Београд“ у Булевару маршала Толбухина

Адреса: Булевар маршала Толбухина 30
Телефон: 011/2222-100,
Фаx: 011/2222-190

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине
 • Служба за здравствену заштиту одраслих
 • Поливалентна патронажа
 • Служба за здравствену заштиту жена
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностилку
 • Служба за лабораторијску дијагностику
 • Специјалистичко консултативна служба
 • Служба за немедицинске послове

Огранак Дома здравља „Нови Београд“ у Нехруовој

Адреса: Нехруова 53
Телефон: 011/2095-200

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине
 • Служба за здравствену заштиту одраслих: кућно лечење и поливалентна патронажа
 • Служба за здравствену заштиту жена
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику
 • Служба за лабораторијску дијагностику
 • Специјалистичко консултативна служба

Огранак Дома здравља „Нови Београд“ у Омладинских бригада

Адреса: Омладинских бригада 104
Телефон: 011/2095-400

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту радника
 • Служба за здравствену заштиту одраслих
 • Поливалентна патронажа
 • Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику
 • Служба за лабораторјску дијагностику
 • Специјалистичко консултативна служба
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Здравствена станица „Ледине“

Адреса: Румска 2
Телефон: 011/2277-675

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих
 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Здравствена станица „Блок 28“

Адреса: Шпанских бораца 42
Телефон: 011/7704-327

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих
 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Здравствена станица „Бежанијска коса“

Адреса: Теодора Бороцког 15
Телефон: 011/3185-385, 3185-386

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих
 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине

Амбуланта опште медицине „Сава Центар“

Адреса: Милентија Поповића 9
Телефон: 011/2206-020

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих

Амбуланта опште медицине „Енергопројект“

Адреса: Булевар Михајла Пупина 12
Телефон: 011/3101-936

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих

Амбуланта опште медицине „Старо сајмиште“

Адреса: Земунски пут бб
Телефон: 011/2133-505

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих

Амбуланта опште медицине „Београдске електране“

Адреса: Савски насип 11
Телефон: 011/2093-504

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих

Амбуланта опште медицине „Србијагас“

Адреса: Аутопут 11
Телефон: 011/3539-333

Службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслих