03.12.2013.

Учешће Дома здравља Нови Београд на обуци УНИЦЕФ-а

У организацији УНИЦЕФА-а, од 18 – 23. 11. 2013. године у Анкари,  одржан је први интернационални тренинг

под називом ,,Уводна обука из области бихевиоралне и развојне педијатрије и примена стандардизованих алатки за процену и праћење развоја детета’’.

Дом здравља ,,Нови Београд’’ је једна од четири установе које су представљале Републику Србију.

Стручњаци из Института за ментално здравље из Београда, Клиничког центра ,,Војводина’’ , Клиничког центра ,,Крагујевац’’ и Дома здравља ,,Нови Београд’’ су присуствовали обуци чији је циљ јачање капацитета тима здравствених професионалаца који се баве децом са сметњама у развоју.

У земљама са ниским и средњим националним дохотком, са смањењем морталитета превремено рођене деце и новорођенлади са малом телесном тежином, све чешће је присутна појава развојних тешкоћа. Степен ових тешкоћа може бити од лаког кашњења у развоју  до  поремећаја тежих облика инвалидитета. Током теоријског излагања представљен је нови облик мониторинга, концепт ГМЦД.

Др Марија Петрић из Дома здравља ,,Нови Београд’’, која је учествовала у овом програму, сарађиваће на  изради методологије раног праћења развоја детета   за примену на примарном нивоу здравствене заштите.