22.11.2013.

Истраживање задовољства корисника у здравственим установама

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ спроводи истраживање задовољства корисника здравственом заштитом и задовољства запослених у здравственим установама.

affordable-health-care-shutterstock-1725x810_27851

Планирано је да истраживање задовољства корисника буде реализовано од 25 – 29. новембра 2013. године, и то у установама примарне здравствене заштите, секундарне и терцијарне здравствене заштите, као и задовољство корисника фармацеутском здравственом заштитом.

Као и претходних година истраживање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се после истраживања задовољства корисника, а ове године је планирано за понедељак
2. децембар 2013. године