06.10.2014.

Имунизација становништва против грипа у сезони 2014/2015.

Дом здравља Нови Београд почиње спровођење вакцинације против грипа од 06.10.2014. године.

Вакцинација против грипа спроводи се инактивисаном вакцином против грипа справљеном од целих вируса или СПЛИТ вакцином која садржи делове вируса одговорне за имунитет.
Према клиничким индикацијама, вакцинација се спроводи код свих лица старијих од шест месеци са хроничним поремећајима плућног и кардиоваскуларног система и са метаболичким поремећајима (укључујући шећерну болест), бубрежном дисфункцијом, хемоглобинопатијом, имуносупресијом и др.
Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи:
1) код лица смештених у герантолошким центрима и код лица запослених у геронтолошким центрима;
2) код деце, омладине и старих лица смештених у установама социјалне заштите и код лица запослених у тим установама;
3) код лица запослених у објектима у којима се обавља здравствена делатност, а нарочито у одељењима са повећаним ризиком, стационарима за хронично оболела лица и др;
4) код лица запослених у јавним службама посебно експонираних инфекцији;
5) код лица старијих од 65 година живота.