13.04.2011.

Стручна предавања за медицинске сестре-техничаре

Стручна предавња за медицинске сестре-техничаре ће се одржати у објекту у Омладинских бригада 104, дана 21.04. 2011. године у 13:30 часова.

Теме:

“Сестринска нега болесника са токсичном епидермалном некролизом”

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 3 бода (Одлука број 153-02-2112/2009-02 у јулском року, број Д-1-12593/10).

Аутор: Драгана Нојковић, вмс.дип.мен

 

“Рад у јединици интензивне неге – утицај на здравље запослених” Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 3 бода (Одлука број 153-02-2112/2009-02 у септембарском року, број Д-1-3136/10).

Аутор: Јасмина Вуловић, вмс.

 

“Радијациони ризик код здравствених радника изложених јонизујућем зрачењу”

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је стручни састанак са 3 бода (Одлука број 153-02-2112/2009-02 у јулском року број Д-1-3114/10).

Аутор: Јованка Вучковић, вмс. Свако предавање траје један сат. Цена присуства по особи је 1.000 динара.