28.05.2012.

Насиље међу младима

Дана 09. 06. 2012 у 10:00 часова у свечаној сали дома здравља Нехруова 53 одржаће се семинар на тему:

“Насиље међу младима и спречавање суицида младих”

Предавачи:

  • Др Србољуб Стајић
  • Др Гордана Стеванов Митрић
  • Др Зорана Јуришин Мирчић
  • Др Александра Секулић
  • Др Драгана Гојшина


Курс је акредитован код Здравственог савета Србије.

Курс је И категорије, агредитација број А-1-3934-11

Акредитација почиње у 09:30ч

Пријава за учешће на семинару на телефон 011 / 2222-165

Учешће на семинару је бесплатно за чланове Лекарске коморе Србије ОО Београд

Број бодова за предавача је 10, број бодова за слушаоце 5 бодова.