23.03.2011.

Континуирана медицинска едукација у Дому здравља Нови Београд

Суво око – етиопатогенеза, клиничка слика, дијагностика и терапија. 

Предавач: Др Снежана Петровић.
Акредитован стручни састанак за лекаре бр. А-1003/11.

У Гоце Делчева 30, 30.03.2011 год. у 12.30
У Нехруовој 54, 06.04.2011 год. у 12.30

Слушаоци добијају 2 бода.