10.10.2012.

Епидемиологија, лечење и дијагностика малигних болести

19.10.2012. у 13.00 часова, у свечаној сали Дома здравља Нови Београд

у Гоце Делчева 30, одржаће се стручно предавање на тему:

“Епидемиологија, дијагностика и лечење малигних болести”

Предавач: Мр сци мед. др Мирослав Креачић

Предавање је акредитовано  под бројем А-1-2249/12

Број бодова за слушаоце 2.