05.12.2018.

Позив за подношење понуда “Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте”, редни број набавке 36/2018

1898-4 Poziv za podnosenje ponuda 05.12.2018