26.11.2018.

Одлука о обустави поступка – „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 31/2018

1722-11 Odluka o obustavi postupka 26.11.2018