08.06.2018.

Одлука о обустави поступка “Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме”, редни број 17/2018, партије бр. 1,2,8,10,25,26 и 48

543-19 Odluka o obustavi postupka 08.06.2018