19.09.2017.

Одлука о додлеи уговора – „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 24/2017

859-9 Sken, Odluka o dodeli Ugovora 19.09.2017