27.02.2019.

Одлука о додели уговора – „Услуге осигурања имовине и запослених“, редни број 9/2019

276-8 Odluka o dodeli ugovora 26.02.2019