18.12.2017.

Одлука о додели уговора „Kуповина потрошног канцеларијског материјала“ (компакт дискова, дигиталних вишенаменских дискова и CD коверти), редни број 39/2017.

1192-11 Odluka o dodeli Ugovora 18.12.2017