15.11.2018.

Одлука о додели уговора – „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 33/2018

1766-15 Odluka o dodeli ugovora 15.11.2018