07.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору – „Услуга одношења и третирања медицинског отпада, фармацеутског и хемијског отпада“, редни број 7/2019, партија 4

236-10 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 2 07.03.2019