05.03.2019.

Oбавештење о закљученом уговору – „Услуга одношења и третирања медицинског отпада, фармацеутског и хамијског отпада“, редни број 7/2019, партије 1, 2 и 3

236-9 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 05.03.2019