26.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске истоматолошке опреме“, редни број набавке 27/2018

1314-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 26.09.2018