12.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 5/2020

115-10 Оbavestenje o zakljucenom ugovoru 12.03.2020