27.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору –„Куповина резервних делова за рачунарску опрему“, редни број набавке 35/2018

1870-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 24.12.2018