31.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору – „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 36/2018

1898-11 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 31.12.2018