16.05.2019.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2 “Куповина потрошног канцеларијског материјала“, редни број 16/2019

490-13 Obavestenje o obustavi postupka 16.05.2019