30.12.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke „Kupovina medicinskog i stomatološkog alata i sitnog inventara i rezervnih delova za stomatološku opremu i nasadne instrumente“, redni broj 37/2019

1157-12 Obavestenje o obustavi postupka 30.12.2019