22.11.2018.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и разервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 33/2018

1766-16 Obavestenje o obustavi postupka 22.11.2018