12.02.2020.

Конкурсна документација – „Услуге одношења и третирања медицинског отпада, фармацеутског и хемијског отпада“, редни број 10/2020

207-5 Konkursna dokumentacija 12.02.2020