24.01.2020.

Konkursna dokumentacija – „Tekuće popravke i održavanje medicinske, laboratorijske i stomatološke opreme“, redni broj nabavke 5/2020

115-5 Konkursna-servisiranje 24.01.2020