19.11.2018.

Конкурсна документација – „Носач касете са „HTC“ решетком (24×30 HTC BUCKY) за аналогни мамограф „Hologic Lorad MIV“ – Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме, редни број набавке 34/2018

1767-9 Konkursna-servisiranje 19.11.2018