27.05.2020.

Позив за подношење понуда-„Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2020