04.02.2021.

Одлука о обустави поступка „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 21/2020