27.07.2020.

Одлука о додели уговора „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2020