20.05.2020.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Куповина санитетског и медицинског материјала, редни број набавке 13/2020