19.02.2021.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 21/2020