11.08.2020.

Обавештење о обустави поступка-„Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2020