24.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 17/2020