22.02.2021.

Обавештење о закљученом уговору „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 21/2020