21.12.2020.

Конкурсна документација – „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме“, редни број набавке 21/2020