COVID-19

Pacijenti sa respiratornim tegobama se javljaju u objekte u kojima radi izabrani lekar pacijenta.

 

Radno vreme radnim danima je od 07.00 do 20.00 časova

Radno vreme vikendom je od 08.00 do 18.00 časova