COVID-19

Svi pacijenati koji su febrilni i imaju respiratorne zdravstvene tegobe, javljaju se kod svog izabranog lekara.